×

Ajándékkártya szabályzat

 

Ez a Szabályzat meghatározza a Creppy Ajándékkártyára vonatkozó általános felhasználási feltételeket. 


 

A CREPPY AJÁNDÉKKÁRTYA KÖZPONTI SZERVEZŐJE

 

Creppy Franchise System Kft. 

székhelye:H-3530 Miskolc, Nagyavasi sor  212.

adóazonosító szám: 25028900-2-05, 

cégjegyzékszám: 05-09-027359, 

a céget nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

 

A CREPPY AJÁNDÉKKÁRTYA SZABÁLYZAT FELTÉTELEI

 

Az ajándékkártyával kapcsolatos mindenkori aktuális szabályzatot a szervező hozza létre és kezeli, melyet jogosult megváltoztatni, azonban a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a változásokat kötelesek vagyunk honlapunkon közzétenni. 

 

FOGALOMMAGYARÁZAT

 

Creppy ajándékkártya: 

Egy vonalkóddal ellátott plasztikkártya, mely vásárlási utalványként váltható be a Vásárló által a Creppy Étteremben. A Creppy Ajándékkártya a Creppy Franchise System Kft. tuljadonát képezi. 

 

A Creppy Ajándékkártya kibocsátását követően sem a Creppy Franchise System Kft., sem a Kibocsátó nem vállal felelősséget a Creppy Ajándékkártya elvesztéséért vagy ellopásáért, megrongálódásáért vagy megsemmisüléséért, sem az Ajándékkártya pótlásáért, sem a kártyán fennmaradó összeg megtérítése vonatkozásában.

 

Vásárló: 

A Creppy Ajándékkártya feltöltéséért és kibocsátásáért járó pénzösszeget a Kibocsátó részére magyar forintban (HUF) átadó személy. 

 

Felhasználó:

A Creppy Ajándékkártya valamennyi tulajdonosa az a személy, akinek a kártya a birtokában van. Az Ajándékkártya bárkire szabadon átruházható.

 

Az ajándékkártya érvényességi ideje:
Az az időszak, amíg a Creppy Ajándékkártyára feltöltött összeg beváltható, jelen esetben a feltöltés dátumától számított 1 év (365 naptári nap). 

 

Áru:

A Creppy étteremben elérhető mindenkori termékek és szolgáltatások köre.

 

A CREPPY AJÁNDÉKKÁRTYA HASZNÁLATI FELTÉTELEI

 

Az ajándékkártya kibocsájtója: 

A megvásárolt Ajándékkártyát az adott Creppy étterem üzemeltetője értékesíti saját nevében. A Creppy Franchise System Kft. nem vállal felelősséget a Kibocsájtó által értékesített Ajándékkártyák vonatkozásában, a feltöltött összegek Kibocsájtó pénzkezelésében szerepelnek. 

 

Beváltási lehetőség: 

Minden Ajándékkártya kizárólag abban a Creppy étteremben felhasználható, ahol az adott kártya feltöltésre került. 

 

Az ajándékkártya feltöltésének menete:
A Vásárló vállalja, hogy átadja a kibocsájtó részére a Creppy Ajándékkártya feltöltési értékével megegyező pénzösszeget. 
A minimum feltöltési összeg 1.000 Ft (HUF). Az Ajándékkártya a minimum feltöltési értéket meghaladó, tetszőleges összeggel feltölthető, felső határérték nélkül.

 

A feltöltés történhet készpénzes, bankkártyás vagy SZÉP kártyás fizetési móddal.  

 

A Kibocsátó vállalja, hogy a Vásárló által kifizetett pénzösszeggel megegyező összeggel feltölti a Creppy Ajándékkártyát és tájékoztatja annak érvényességi idejéről (1 éven belül lefogyasztandó a feltöltött összeg). 

 

A Creppy Ajándékkártya egyszeri alkalommal tölthető fel. A Creppy Ajándékkártyán található teljes összeg felhasználását követően ugyanaz a kártya nem tölthető fel újra. A Creppy Ajándékkártya vissza nem váltható, készpénzre nem cserélhető még Érvényességi ideje alatt sem.

 

A Creppy Ajándékkártya kibocsátása a Vásárló részére a vonatkozó adórendelkezések értelmében nem minősül az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó adóval sújtott értékesítésnek. A Kibocsátó részére történő befizetés igazolásaként a Kibocsátó egy nem adóügyi bizonylatot állít ki a Vásárlónak.

 

 

Az ajándékkártya érvényességi ideje: 

Az ajándékkártya a feltöltés napjától számított 1 éven keresztül ( 365 naptári napon belül) érvényes, azt követően az Ajándékkártya egyenlege érvénytelenné válik. Az Ajándékkártyán található fel nem használt egyenleg az Érvényességi időszak utolsó napjáig a kártyán marad. A Creppy dolgozói az adott Creppy Ajándékkártya egyenlege és érvényességi ideje kapcsán a Vásárló részére felvilágosítást tudnak adni.

 

Az ajándékkártya beváltásának menete: 

 

A Kibocsájtó vállalja, hogy az általa üzemeltetett vendéglátó helyen a mindenkori kínálatban szereplő termékek és szolgáltatások ellenértékét a Vásárló a Creppy Ajándékkártyára feltöltött összeg beszámításával teljesítse az Ajándékkártya érvényességi idején belül felhasználva. 

 

A Creppy Ajándékkártya felhasználásának feltétele az Ajándékkártya fizetéskor történő bemutatása és a Creppy dolgozója számára történő átadása, vagy telefonos rendelés esetén a vonalkód sorszámának bediktálása, ezzel hozzájárulva a kártya adatainak hozzáféréséhez, illetve az összeg beváltásának lehetőségéhez.

 

A Creppy Ajándékkártya beszámításakor - a vonatkozó adórendelkezések értelmében - az értékesített Árukra és Szolgáltatásokra vonatkozó forgalmi adókkal terhelt adóügyi bizonylatot állít ki Vásárlónak utalvány fizetési móddal. 

 

Az érvényességi időn belül a Vásárló több alkalommal is használhatja a Creppy Ajándékkártyát fizetési módként, mindaddig, amíg a kártyán összeggel rendelkezik. Amennyiben a vásárolni kívánt Áru értéke nem éri el a kártyán található egyenleg értékét a Creppy Ajándékkártyával történő vásárlás során, a vásárlás értéke és a kártya egyenlege közötti különbség nem téríthető vissza a Felhasználónak. Az ajándékkártya egyenlege készpénzre nem váltható, bankkártyára nem utalható, másik Ajándékkártya vásárlására nem fordítható, visszavásárlására nincs mód.

 

Amennyiben a vásárolni kívánt áru vételára magasabb, mint a Creppy Ajándékkártyán szereplő egyenleg a Creppy Ajándékkártyával történő vásárlás során, úgy a Felhasználó köteles a különbözetet egyéb fizetési mód felhasználásával megfizetni.

 

Egyenleglekérdezés:

A Felhasználó jogosult a Creppy Ajándékkártya aktuális névértékének és Érvényességi idejének ellenőrzésére. Erre vonatkozó tájékoztatást a Felhasználó közvetlenül a Creppy étterem dolgozójától kérhet vagy a marketing@creppy.hu e-mail címen. 

 

Ajándékkártyával kapcsolatos panaszkezelés: 

A Creppy Ajándékkártya felhasználásával kapcsolatos reklamáció esetén kérjük fáradjon be közvetlenül a Kibocsátó Creppy étterembe annak nyitva tartási ideje alatt, vagy panaszát nyújtsa be írásban a Kibocsátó székhelyére. A Creppy Ajándékkártya felhasználásával kapcsolatban felmerült mindennemű panaszt a Kibocsátó köteles a Felhasználó írásos reklamációjának benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül elbírálni.

 

Egyéb rendelkezések:

A Vásárló a Creppy Ajándékkártya átvételével kijelenti, hogy megismerte a jelen Szabályzatot, annak tartalmát teljes egészében elfogadja és kötelezettséget vállal a Szabályzat rendelkezéseinek betartására. A Vásárló köteles tájékoztatni a Felhasználót, akire a Creppy Ajándékkártyát átruházta, a jelen Szabályzat tartalmáról.

 

A Kibocsátó a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseiben lefektetett elvek szerint tartozik felelősséggel a hibás teljesítésért a fogyasztóként fellépő Vásárlóval szemben.