Ajándékkártya szabályzat

 

1.Ez a  Szabályzat meghatározza a CREPPY Ajándékkártyára vonatkozó általános felhasználási feltételeket. A Szabályzatot a Creppy Franchise System Kft. jogosult megváltoztatni, azonban a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal a változásokat kötelesek vagyunk honlapunkon közzétenni. 

 

2.Fogalommagyarázat

A CREPPY Ajándékkártya:
Egy vonalkóddal ellátott nyomdai kártya, mely vásárlási utalványként váltható be a Vásárló által a Creppy PalacsintaHáz egységében. 

A Vásárló:

A CREPPY PalacsintaHázban a Creppy Ajándékkártya feltöltéséért és kibocsátásáért járó pénzösszeget a Kibocsátó részére magyar forintban (HUF) átadó személy. 

A Felhasználó:

A CREPPY Ajándékkártya valamennyi tulajdonosa, az a személy, akinek a kártya a birtokában van. Az ajándékkártya bárkire szabadon átruházható.

A CREPPY Ajándékkártya Érvényességi ideje:

Az az időszak, amíg a CREPPY Ajándékkártyára feltöltött összeg beváltható, jelen esetben a feltöltés dátumától számított 12 hónap.

Áru: 

A CREPPY PalacsintaHázban eladásra kínált termékek és szolgáltatások köre

A kártya Kibocsátója:

A miskolci székhelyű Creppy Franchise System Kft. (adóazonosító szám: 25028900-2-05, székhelye: Magyarország, 3530 Miskolc, Nagyavasi sor  212., cégjegyzékszám: 05-09-027359, a céget nyilvántartó bíróság a Miskolci Törvényszék Cégbírósága)

Hol váltható be a kártyán szereplő összeg?
A CREPPY PalacsintaHáz – a 3530, Miskolc, Nagyavasi sor 212. sz. alatt működő vendéglátóegységben. 

 

A vásárló vállalja, hogy átadja a kibocsájtó részére a CREPPY Ajándékkártya feltöltési értékével megegyező pénzösszeget. A Kibocsátó kötelezettséget vállal a Vásárló által átadott pénzösszeggel megegyező összeggel feltöltött CREPPY Ajándékkártya kibocsátására a Vásárló részére, majd annak elfogadására a CREPPY PalacsintaHázban történő vásárlás során a CREPPY Ajándékkártya Érvényességi ideje alatt. 

 

3.A fenti 3. pontnak megfelelő pénzbefizetést megelőzően a CREPPY PalacsintaHáz dolgozója átadja a jelen Szabályzatot a Vásárlónak áttanulmányozás céljából.

 

4.A minimum feltöltési összeg 1,000,- Ft (HUF). A CREPPY Ajándékkártya a minimum feltöltési értéket meghaladó, tetszőleges összeggel feltölthető, felső határérték nélkül.

 

5.A CREPPY Ajándékkártya egyszeri alkalommal tölthető fel. A CREPPY Ajándékkártyán található teljes összeg felhasználását követően a kártya nem tölthető fel újra.  A CREPPY Ajándékkártya vissza nem váltható, készpénzre nem cserélhető még Érvényességi ideje alatt sem.

 

6.A CREPPY Ajándékkártya kizárólag a CREPPY PalacsintaHázban vásárolható meg.

 

7.A CREPPY Ajándékkártya felhasználásának feltétele az Ajándékkártya fizetéskor történő bemutatása.

 

8.A CREPPY Ajándékkártya az Érvényességi idő alatt használható fel, azt követően az Ajándékkártya egyenlege elvész. Az Érvényességi időn belül a Vásárló többször is felhasználhatja a CREPPY Ajándékkártyát a CREPPY PalacsintaHázban történő vásárlás során. Az Ajándékkártyán található fel nem használt egyenleg az Érvényességi időszak utolsó napjáig a kártyán marad. A CREPPY PalacsintaHáz dolgozói az adott CREPPY Ajándékkártya Egyenlege és Érvényességi ideje kapcsán a tulajdonos részére felvilágosítást tudnak adni.

 

9.Amennyiben a vásárolni kívánt Áru értéke nem éri el a kártyán található egyenleg értékét a CREPPY Ajándékkártyával történő vásárlás során, a vásárlás értéke és a kártya egyenlege közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a Felhasználónak. A CREPPY Ajándékkártyán található fennmaradó összeget a Vásárló az Érvényességi időn belül használhatja fel.

 

10.Amennyiben a vásárolni kívánt áru vételára magasabb, mint a CREPPY Ajándékkártyán szereplő egyenleg a CREPPY Ajándékkártyával történő vásárlás során, úgy a Felhasználó köteles a különbözetet készpénz vagy bankkártya felhasználásával megfizetni.

 

11.A Felhasználó jogosult a CREPPY Ajándékkártya aktuális névértékének és Érvényességi idejének ellenőrzésére. Erre vonatkozó tájékoztatást a Felhasználó közvetlenül a CREPPY PalacsintaHázban kérhet. 

 

12.Az ajándékkártya egyenlege készpénzre nem váltható, bankkártyára nem utalható, másik ajándékkártya vásárlására nem fordítható, visszavásárlására nincs mód.

 

13.A CREPPY Ajándékkártya kibocsátását követően a Kibocsátó nem vállal felelősséget a CREPPY Ajándékkártya elvesztéséért vagy ellopásáért, megrongálódásáért vagy megsemmisüléséért, sem az Ajándékkártya pótlásáért, sem a kártyán fennmaradó összeg megtérítése vonatkozásában.

 

14.A CREPPY Ajándékkártya kibocsátása a Vásárló részére a vonatkozó adórendelkezések értelmében nem minősül az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó adóval sújtott értékesítésnek. A Kibocsátó részére történő befizetés igazolásaként a Kibocsátó egy nem adóügyi bizonylatot állít ki a Vásárlónak.

 

15.A CREPPY Ajándékkártya felhasználásával kapcsolatos reklamáció esetén kérjük, fáradjon be közvetlenül a CREPPY PalacsintaHázba, annak nyitva tartási ideje alatt vagy panaszát nyújtsa be írásban a Kibocsátó székhelyére, a jelen Szabályzat 2. pont 6. alpontjában megadott címre. A CREPPY Ajándékkártya felhasználásával kapcsolatban felmerült mindennemű panaszt a Kibocsátó köteles a Felhasználó írásos reklamációjának benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül elbírálni.

 

16.A Vásárló a CREPPY Ajándékkártya átvételével kijelenti, hogy megismerte a jelen Szabályzatot, annak tartalmát teljes egészében elfogadja és kötelezettséget vállal a Szabályzat rendelkezéseinek betartására. A Vásárló köteles tájékoztatni a Felhasználót, akire a CREPPY Ajándékkártyát átruházta, a jelen Szabályzat tartalmáról, így különösen az Érvényességi időről, arról, hogy a CREPPY Ajándékkártya visszavásárlására vagy készpénzre váltására nincsen mód, valamint arról, hogy a Szabályzat megtekinthető a www.creppy.hu/ajandekkartya internetes oldalon és a CREPPY PalacsintaHázban.

 

17.A Kibocsátó a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseiben lefektetett elvek szerint tartozik felelősséggel a hibás teljesítésért a fogyasztóként fellépő Vásárlóval szemben.